Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na warsztaty, podczas których przedstawimy aktualną wiedzę dotyczącą jednego z najważniejszych zagadnień w praktyce lekarskiej – leczenia bólu. Każdy z nas ma do czynienia – lub będzie miał – z pacjentami cierpiącymi z powodu uporczywych dolegliwości bólowych, nieustępujących pomimo wielokrotnych modyfikacji terapii. Wiemy również, że nieskuteczne leczenie bólu znacznie pogarsza jakość życia naszych pacjentów. 

Pytanie, jak poradzić sobie z tym problemem, nurtuje każdego lekarza praktyka. Będziemy na nie odpowiadali podczas warsztatów prowadzonych przez wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny bólu. Szczególny nacisk położymy na metody leczenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej zgodne
z najnowszymi zaleceniami polskimi z roku 2017.

Omówione zostaną najczęstsze zespoły bólowe występujące u chorego na nowotwór: ból neuropatyczny, ból kostny i bóle przebijające. Szczególny nacisk położymy na nowe opioidowe leki przeciwbólowe (oksykodon z naloksonem, tapentadol i tramadol z deksketoprofenem). Opowiemy również o tym, co nowego wiemy o lekach z pierwszego szczebla drabiny analgetycznej. Dodatkowo zwrócimy uwagę na bardzo ważną rolę koanalgetyków oraz przedstawimy miejsce kanabinoidów w terapii bólu przewlekłego.

Podczas spotkania będą Państwo mogli podzielić się z prelegentami swoimi wątpliwościami dotyczącymi omawianej tematyki. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „AKADEMIA LECZENIA BÓLU”.

Małgorzata Malec-Milewska

Grantodawca Akademia Leczenia Bólu

STADA nowe logo bez sloganu   logo Berlin Chemie 
 Logo mundipharma  Mylan logo
logo ANGELINI krka