Drukuj

Szanowni Państwo,
zapraszamy na warsztaty, podczas których eksperci przedstawią aktualną wiedzę dotyczącą jednego z najważniejszych zagadnień w praktyce lekarskiej – leczenia bólu.
Szczególny nacisk położymy na metody leczenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej zgodnie z najnowszymi zaleceniami polskimi z roku 2018.
Omówione zostaną najczęstsze zespoły bólowe występujące u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, pacjentów w podeszłym wieku oraz osób: chorych na hemofilię, z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek, leczonych przeciwkrzepliwie, uzależnionych, z nadwrażliwością na leki, w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Eksperci opowiedzą również o bólu zapalnym w praktyce lekarza POZ i specjalisty m. in. o najczęstszych błędach w leczeniu bólu zapalnego, o wyborze najbardziej optymalnej farmakoterapii u chorego z bólem zapalnym, o różnicach między NLPZ i racjonalnym wyborze leków w praktyce.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach.

Grantodawca Akademia Leczenia Bólu

STADA nowe logo bez sloganu   logo Berlin Chemie 
   Mylan logo
pfizer